Artikel 1: Doel 1.1 De website van Dautzenberg NV beoogt de bezoeker informatie over de door haar aangeboden zaken en diensten te verstrekken. Dautzenberg NV spant zich met de nodige zorg en aandacht in om de informatie op de website steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Zij garandeert niet, dat de aard en inhoud van de informatie volledig en juist is. Artikel 2: Aansprakelijkheid 2.1 Dautzenberg NV is niet aansprakelijk voor schade, die de gebruiker of een derde lijdt als gevolg van het gebruik van de website. 2.2 Dautzenberg NV zal zich inspannen om de website aan de bezoeker ter beschikking te stellen. Dautzenberg NV garandeert niet dat, dat de website te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. 2.3 Dautzenberg NV behoudt zich het recht voor om de website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing, uitbreiding, schrapping of anderszins te wijzigen. Artikel 3: Intellectuele eigendom 3.1 De website is eigendom van Dautzenberg NV. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom behoren toe aan Dautzenberg NV, waaronder tekst, beeld, vormgeving, logo en geluid. 3.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dautzenberg NV is het de bezoeker en derden niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, wijzigen of publiceren. Artikel 4: Links met andere websites 4.1 Ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid bevat de website links naar externe websites. Dautzenberg NV is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze externe websites. 4.2 Het privacy- en cookiebeleid van Dautzenberg NV is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via voormelde externe websites worden verzameld en verwerkt. Artikel 5: Privacy- en cookiebeleid 5.1 Dautzenberg NV verwerkt de persoonsgegevens, die nodig zijn voor administratieve en statistische doeleinden. Deze persoonsgegevens worden niet door Dautzenberg NV aan derden verstrekt, behoudens een verplichting daartoe bij wet of rechterlijke uitspraak opgelegd. 5.2 Dautzenberg NV verzamelt cookies ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Onder cookies wordt verstaan gegevensbestanden over het gebruik van de website door de bezoeker. 5.3 De bezoeker geeft Dautzenberg NV toestemming voor het verzamelen van cookies en het verwerken van zijn persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. 5.4 Dautzenberg NV is te allen tijde gerechtigd haar privacy- en cookiebeleid eenzijdig te wijzigen.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.